Energian Säästöä

Energian säästöä paineilmajärjestelmällä

Vaikuta itse energian kulutukseen ja pienennä hiilijalanjälkeäsi uusimmalla tekniikalla paineilmajärjestelmien valvonnassa.
 
Nykyisin noin 10 % teollisuudessa kulutetusta energiasta käytetään paineilman tuottamiseen. Paineilma on taloudellinen vaihtoehto voimantuottoon, mutta usein paineilmaa käytetään ilman näkemystä mitä sen tuottaminen maksaa. Nykyisin löytyy paljon energiatehokkaampia paineilmalaitteita kuin vielä 5 – 6 vuotta sitten, mutta silti isoja säästökohteita löytyy.

Uusimmalla CS Instrumentin järjestelmällä voit neljällä helpolla askeleella vaikuttaa paineilman tuotantoon ja säästää rahaa.

Näillä neljällä askeleella pääset menestyksekkääseen energian säästöön yrityksessäsi. Perustuen PDCA (Plan,Do,Check,Act) menetelmään (kuten ISO16001 ja ISO9001 laatujärjestelmissä) CS Instruments esittelee konkreettisia esimerkkejä paineilman säästöstä.

Askel 1: Paineilman ja energian kulutuksen seuranta

Ensimmäinen askel on asentaa tarkat virtausmittarit paineilmalle kaikkiin merkityksellisiin kohteisiin luotettavan kulutustiedon saamiseksi. Virtausmittarit asennetaan suoraan pääsyöttölinjoihin esimerkiksi kompressorihuoneeseen.

Mittaukset tulisi ideaali tapauksessa suorittaa perjantailta perjantaille, jotta saadaan kulutustiedot koko viikoittaiselta tuotantoajalta. Ilmavuodot tulevat näkyviin nopeasti nimenomaan viikonloppuisin, kun kulutuksen tulisi olla miltei olematon. Kompressorin käyminen viikonloppuisin vuotojen takia ja käytön aloitus maanantaina tulevat selvästi ilmi.

Energy management

Askel 2: Ilmavuotojen paikallistaminen

Toinen askel on paikallistaa ilmavuodot, hakemalla ensin suurimmat paineilman kuluttajat. Kulutus tulisi paikallistaa hallin, kerroksen, tuotantolinjan tai yksittäisen koneen tasolle. Kun paineilman kulutus on saatu määriteltyä yksikkötasolla, on helppo löytää missä kulutus tai vuodot syntyvät. Jopa pienimmät ilmavuodot voidaan löytää CS Instrumentsin vuodon ilmaisimella LD400, myös tuotannon ollessa käynnissä.

Energy management

Askel 3: Soveltaminen

Chart Recorderin avulla löydetyt ja analysoidut energian säästön mahdollisuudet paineilmajärjestelmän päälinjoilla voidaan soveltaa koko paineilmajärjestelmään. Tuloksia voidaan hyödyntää suunniteltaessa paineilmajärjestelmän laajennuksia esimerkiksi optimoimalla järjestelmän putkikokoja tai korvaamalla jo olemassa olevassa järjestelmässä olevia pullonkauloja suuremmalla putkikoolla. Vanhempaa mittaustekniikkaa (paine-erolähettimet, Vortex, jne.), jotka voivat aiheuttaa virtaushäiriöitä voidaan korvata moderneilla virtausantureilla.  

Palloventtiilit, jotka eivät sulkeudu kunnolla tulee vaihtaa. Myös vuotavat paineliittimet on syytä vaihtaa uusiin. Nämä ovat ainoastaan esimerkkejä paineilman säästökeinoista, joilla voit säästää selvää rahaa. Paineilman jatkuva monitorointi tuo energian säästökohteet tehokkaasti esiin ja sillä on suuri merkitys energian hinnan noustessa jatkuvasti. Älykkään Chart Recorderin - DS 500:sen käyttö toimii seurannassa tehokkaana apuvälineenä.  

Energy management

Askel 4: Jatkoseuranta

Tee jatkuvaa seurantaa paineilmajärjestelmässä. Suoritettuasi askeleet 1 – 3 paineilmajärjestelmän monitoroinnissa - paineilman kokonaiskulutuksen ja vuotokohteet määriteltyäsi on hyvä jatkaa monitorointia pysyvästi askeleella 4. Kannattaa nimetä vastuuhenkilö, jonka vastuulla on energian säästö paineilmajärjestelmää seuraamalla.

Yksittäinen paineilmajärjestelmän kartoitus ei tuo pysyviä säästöjä vaan avain on jatkuva seuranta. Älykkäiden Chart Recorderien avulla saat selville muutokset virtausmäärissä ja huomaat vuodot ajoissa ja luotettavasti.

Energy management

Toimittajat

CS INSTRUMENTS