Paineanturit hydrologia sovelluksiin

2016-11-17

Hydrology brochure 

Hydrology broschyr pressure sensors

 

Luonnon vesien monitorointi

Olosuhteet luonnon vesien äärellä ovat usein vaativia säiden vuoksi. Toisinaan myös monitorointiasema sijaitsee vaikeapääsyisessä paikassa. Luotettavuus on tällöin kriittistä laadukkaan mittausdatan saamiseksi ja turvaamiseksi.

Pohjavesi

Puhdas käyttövesi on arvokas raaka-aine. Pohjavesivarantojen ja juomavesiverkostojen tarkkailu vaatii tarkkuutta mittauskalustolta ja anturoinnilta.

Jätevedet 

Jätevesihuollon laitteilta vaaditaan erityistä kestävyyttä ja luotettavuutta. Monitoroitava vesi voi sisältää ennalta arvaamattomia aineita, joten robusti rakenne on välttämätön luotettavaan mittaukseen.